Javne nabavke 2020.

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 1/20) – električna energija

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 2/20) – materijal za održavanje higijene

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 3/20) – kancelarijski materijal

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 4/20) – mašine i oprema

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 5/20) – materijal za tekuće održavanje objekata

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 6/20) – usluge za tekuće održavanje opreme

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 7/20) – dobra za usluge reprezentacije

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 8/20) – sredstva za kulturu

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 9/20) – usluge štampanja materijala

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 10/20) – ugostitelјske usluge

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 11/20) – usluge mobilnne telefonije

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 12/20) – elektronske komunikacione usluge – internet

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 13/20) – ugostitelјske usluge

Javne nabavke 2019.

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 11/19– usluge mobilnne telefonije

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 12/19– elektronske komunikacione usluge / internet

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 8/19– električna energija

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 2/19– materijal za održavanje higijene

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 3/19– kancelarijski materijal

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 10/19– mašine i oprema

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 6/19– materijal za tekuće održavanje objekata

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 7/19– usluge za tekuće održavanje opreme

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 1/19– dobra za usluge reprezentacije

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 9/19– sredstva za kulturu

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 4/19– usluge štampanja materijala

POZIV za podnošenje ponude za nabavku male vrednosti (br. JN 5/19– ugostitelјske usluge